Persberichten schrijven is een kunst die je best overlaat aan professionals. Zeker omdat zij kunnen inschatten of een evenement, gebeurtenis, gegeven, feit uit jouw bedrijf wel geschikt is als persbericht. Want als het een verkapte publiciteitsboodschap is, dan wordt jouw persbericht onmiddellijk verticaal geklasseerd en wek je bovendien de irritatie  op van de journalist en dat is niet bevorderlijk voor een toekomstige relatie. Als je toch beslist om zelf je persbericht te schrijven omdat je een goede pen hebt, hou dan rekening met de volgende tips.

GEBRUIK TAAL DIE JOUW LEZER BEGRIJPT

Ga er van uit dat de lezer en zelfs de journalist doorgaans niet vertrouwd zijn met de specifieke termen of afkortingen uit jouw vakgebied. Woorden, begrippen of afkortingen die voor jou dagelijkse kost zijn, zijn wellicht Chinees voor de doorsnee lezer. Voor veel journalisten ook. En als ze het toch begrijpen, vraag je van hen een extra inspanning om die woorden dan te vertalen naar doorsnee Nederlands. Verplaats je dus in je doelgroep wanneer je een persbericht schrijft. Vermijd ook wollig taalgebruik of technisch jargon. De lezer begrijpt je een stuk beter wanneer je beleidsintensiveringen gewoon extra geld uitgeven noemt. Als je wil weten hoe een doorsnee lezer zich voelt bij dat soort teksten, lees dan het Staatsblad maar eens. Boeiende lectuur! Je komt waarschijnlijk niet verder dan de eerste alinea. 

VERTEL EEN KORTE, DUIDELIJKE BOODSCHAP IN DITO ZINNEN

Als je literatuur wil schrijven, begin dan aan een roman of dichtbundel. Maar doe dat zeker niet in je persbericht. Schrijf to the point en helder en beperk je tot één onderwerp per persbericht. De journalist die je persbericht leest heeft wellicht geen ruimte om over jouw bedrijf ineens twee boodschappen te verspreiden. En dus gaat er dan eentje in de vuilbak en dat zou jammer zijn. Spaar het tweede (en derde) item op voor een nieuw persbericht later. 

HERHAAL JE KERNBEGRIPPEN

Het kortetermijngeheugen van veel lezers is niet zo omvangrijk. Maak niet de fout die mijn filosofieleraar in Antwerpen maakte: hij vertelde één zin, dacht er de tweede en derde bij en vertelde ons dan de vierde. Het gevolg: wij konden niet meer volgen. Hetzelfde voor de lezer van jouw persbericht. Die komt onbeslagen op het terrein, heeft waarschijnlijk weinig tot geen voorkennis en moet bij het handje genomen worden om door jouw tekst geleid te worden. Belangrijke woorden in jouw tekst herhaal je dus. Als het gaat over de nieuwe afzetmarkt die je aanboort in Servië, dan zet je twee regels verder niet dat je dáár ook een kantoor gaat openen. Je gaat dan in Servië een kantoor openen. 

SCHRIJF SPREEKTAAL

Spreektaal is not done in literaire werken, maar voor een persbericht kan dat wel. Liefst zelfs. Als je een bericht geschreven hebt, lees het dan hardop voor voor jezelf of je medewerker(s). Je zal dan snel merken of iets goed bekt en dus vlot leest of niet.  Indien niet, bijschaven. 

BEPERK BIJVOEGLIJK NAAMWOORDEN EN LETTERGREPEN

Less is more wanneer het om leesbaarheid gaat. Al die superlatieven en pretentieuze woorden lijken misschien indrukwekkend, maar maken je persbericht er niet begrijpelijker op. En hoed je zeker voor superlatieven zoals grootste, unieke, eerste, niet ge-evenaarde … Ten eerste komt het stoeferig over en ten tweede: heb je gecheckt of het wel degelijk de grootste, enige, unieke … is? Uniek betekent enig op de wereld. Ik ben bang dat het in de meeste gevallen niet zo is, en dan klinkt uniek belachelijk. 

CONCLUSIE: ZELF PERSBERICHT SCHRIJVEN?

Een persbericht schrijven is een kunst. De journalist zal altijd kritisch staan tegenover hetgeen je hem opstuurt als bedrijf omdat ze als de dood zijn voor verkapte reclame. Zorg er dus voor dat je persbericht ook echt nieuwswaarde heeft voor de journalist zodat hij zijn eindredacteur kan overtuigen om het bericht te plaatsen. Het is vaak moeilijk om dat onderscheid te maken. Consulteer bij twijfel een vakman. Voor het inschatten en/of schrijven van een persbericht kan je terugvallen op Vertelpunt. Ik was zelf vijftien jaar journalist bij HBVL en weet hoeveel (vaak dure) persberichten ik in de prullenbak gesmeten heb. 

Als je toch beslist om het zelf te schrijven, hou dan rekening met de tips hierboven. 

Pin It on Pinterest

Share This