Online en offline zichtbaar zijn is een conditio-sine-qua-non in het moderne zakendoen. Je kan pas klanten werven en omzet genereren als de markt weet dat je bestaat en wat je doet. Dat lijkt erg simpel, maar dat is het niet. De ervaring leert dat heel veel ondernemers en bedrijfsleiders niet duidelijk kunnen vertellen wat ze precies doen. Als je op de vraag “Wat doe je?” als antwoord krijgt: “Iets in IT”, is het weinig aannemelijk dat je met die persoon zaken gaat doen. 

Unieke troeven

Iedere ondernemer moet een duidelijk, helder en wervend verhaal kunnen vertellen over zijn bedrijf, zijn producten en/of diensten. Je moet jezelf de vraag van 1 miljoen durven stellen: “Zoek drie unieke troeven waarom iemand met mij in zee zou gaan en niet met mijn concurrent die ouder/groter/bekender is dan ik?”

Kwaliteit is geen unieke troef

Als ik die vraag stelde aan ondernemers die ik in het kader van een bedrijfsreportage voor het Voka magazine Bedrijvig Limburg interviewde, kreeg ik vaak als antwoord: “Omdat wij kwaliteit leveren.” Of: “Omdat wij service na verkoop leveren.” Of dé dooddoener: “Omdat wij een persoonlijke aanpak hanteren.”

U zal, beste lezer, misschien ontgoocheld zijn, maar dat zijn géén unieke troeven. Vrijwel iedereen die je die vraag stelt zal nagenoeg hetzelfde antwoord geven. Zijn dat dan geen troeven? Oh jawel, maar ze zijn niet uniek. Het zijn “must have’s”. Als je dat niet doet, lig je uit de markt. Wat zijn dan wel unieke troeven? Dat zijn argumenten die jou onderscheiden van je concullega’s. Kenmerken van jouw bedrijf of aanpak die je nergens anders vindt. En ik weet dat er nu een aantal mensen de wenkbrauwen fronsen, maar toch bestaan die unieke troeven. Je moet er enkel gericht naar opzoek. 

Diep graven brengt verrassende resultaten

En als je er zelf niet in slaagt om ze te formuleren – en geloof me vrij, zo zijn er veel ondernemers – is het misschien aangewezen om hulp te zoeken bij iemand die dat wel kan. Bij iemand die gewend is van vragen te stellen en dieper te graven dan voor de hand ligt. Je zal verstomd staan van de troeven die je bezit, maar waarvan je je misschien  niet echt bewust was. En het zijn precies dié argumenten die je moet inzetten als speerpunt van je marketing en communicatie.

Conclusie: jouw bedrijfsverhaal

Een uniek bedrijfsverhaal is de basis van alle communicatie en marketing. Het bevat dié unieke troeven die je onderscheiden van de rest. Die troeven ontdek je pas als je dieper gaat graven dan het voor de hand liggende. Of láát graven. Bijvoorbeeld door Vertelpunt waar een ex-journalist je op de rooster legt zoals hij dat vroeger met rocksterren, topsporters, mediafiguren en ondernemers deed. 

Pin It on Pinterest

Share This