We schreven het al vaak: public relations en met name een dynamisch en professioneel opgezet persbeleid zou een onlosmakelijk onderdeel van de marketing- en communicatiemix van bedrijven moeten zijn. Managers en zeker bedrijfsleiders van KMO’s zouden hun schroom ten opzichte van persberichten moeten laten vallen en antennes kweken om in te kunnen schatten of er zich in hun bedrijf perswaardige voorvallen afspelen. Of ze kunnen een PR-pro inhuren om dat voor hen te doen. 

Het PR-bedrijf Smart PR organiseerde een enquête onder 121 professional – waaronder ondergetekende – om de positie van PR in het huidige landschap te onderzoeken. We stellen je hieronder enkele belangwekkende resultaten voor. 

Welk communicatiedoel is het belangrijkst komend jaar? 

Wat de communicatiedoelen voor 2021 betref, staat met meer dan 30% het vormen van de publieke opinie over bepaalde onderwerpen en vraagstukken op de eerste plek volgens de respondenten. Op de tweede plek staat met bijna 25% een meer commercieel doel, namelijk het verkopen van producten en services. Opvallend is dat in het Global Communications Report van 2019 juist het verkopen van producten en services volgens CEO’s op de eerste plek stond met 44%. Het bouwen van een uniek merk wordt door 18,4% van de respondenten genoemd als het belangrijkste doel van hun PR en het bewaken en verbeteren van het publieke imago van de organisatie volgt op een vierde plek met 17,8%. Als laatste, maar zeker niet minder belangrijk, werd het doen van onderzoek naar trends, opinies en vraagstukken met betrekking tot de organisatie als communicatiedoel voor 2021 gekozen met 7%. 

Marketing & PR

Bijna 70% van de Belgische PR-professionals houdt zich ook bezig met marketing. Dat PR en marketing naar elkaar toe groeien is een trend die al geruime tijd gekend is. Het is al jaren bezig en voltrekt zich overal ter wereld. Uit de enquête blijkt dat 69,4% van de Belgische PR-professionals verwacht zich het komende jaar bezig te gaan houden met activiteiten die eerder onder marketing zouden vallen dan onder PR. Onder deze groep is content marketing veruit de meest genoemde marketingactiviteit, op een afstandje gevolgd door influencer marketing. 48% van de respondenten die aangeef zich met marketing bezig te houden, noemt influencer marketing, 44% noemt advertorials, 36% advertising en 34% zegt zich bezig te gaan houden met SEO/SEA. Content marketing is vooral populair bij PR-managers bij kleine of middelgrote ondernemingen (KMO). Daar verwacht 79% zich ermee bezig te houden komend jaar. Onder corporates is dat 67% en onder PR-bureaus 49%. Advertorials zijn onder grote corporates het meest populair (31%). Onder kleine of middelgrote ondernemingen is dit slechts 19% en onder bureaus wordt het door 27% ingezet. 

Onze ervaring leert ons echter dat advertorials, zeker als ze in de vorm van een getuigenis geschreven worden, een uitermate belangrijk marketingwapen zijn.

Uitdagingen voor de moderne PR- en marketingspecialist

De belangrijkste uitdagingen zijn opvallen in een steeds drukker medialandschap en fake news. In de enquête werden twee open vragen opgenomen. Allereerst wat communicatieprofessionals als belangrijkste uitdagingen zien in hun vak in de komende vijf jaar. Één categorie antwoorden springt eruit: maar liefst 26 respondenten noemen het blijven opvallen in een medialandschap dat steeds drukker wordt hun belangrijkste uitdaging voor de komende jaren. Een antwoord dat ook veel terugkwam was het omgaan met fake news. Dit onderwerpt leef uiteraard overal over de wereld, maar in België staat het dus hoog op de agenda van communicatieprofessionals. Op nummer drie staat de uitdaging om te blijven presteren te midden van de steeds snellere veranderingen op technologisch gebied.

Sociale media

Op vlak van het inzetten van sociale media in PR wordt LinkedIn gezien als het belangrijkste communicatieplatform voor de komende jaren. Dat LinkedIn als professioneel netwerk naar voor komt is niet verwonderlijk, maar toch is het verrassend dat het Facebook en Instagram van de troon stoot. Ook opmerkelijk is dat slechts 10% van de respondenten een opkomst van TikTok verwacht, ondanks de enorme aandacht die het momenteel krijgt in de media. 

Het populairste communicatieplatform in de komende 5 jaar binnen PR blijft echter met vlag en wimpel e-mail dat nog steeds veruit als het beste kanaal wordt gezien voor het verspreiden van persberichten. Voor 89,4% is e-mail het belangrijkste kanaal, door 62,9% die telefonisch contact noemt. Whatsapp en privé berichten op sociale media volgen met 24,5% en 21,2%. 

Conclusie: Waarom PR voor jouw bedrijf belangrijk is

Als communicatie- en marketingbureau beschikt Vertelpunt met Dirk Hermans over een ex-journalist die het klappen van de zweep na 20 jaar journalistieke ervaring bij Het Belang van Limburg en Radio 2 wel kent. Met ervaren copywriters, sociale media- en SEO- specialisten in huis zijn wij goed gewapend om ook jouw PR en marketing onder handen te nemen. Meer info: www.vertelpunt.be

Pin It on Pinterest

Share This